Český institut PCA Brno

přístup zaměřený na člověka

O institutu

Institut se věnuje přípravě poradců a psychoterapeutů, jejich postgraduálnímu vzdělávání a supervizi. Klade si za cíl vytváření podmínek pro psychoterapeuty a odborníky z příbuzných oborů, kteří buď přímo ve své psychoterapeutické praxi využívají postupy v souladu s principy Carla Ransoma Rogerse, nebo jsou tyto principy a filozofie předmětem jejich výzkumného zájmu.

Přístup zaměřený na člověka - PCA (Person Centered Approach)

Přístup zaměřený na člověka je v současnosti nejinspirativnějším přístupem v oblasti práce s lidmi. Za více než půl století neztratil nic ze své aktuálnosti a čím dál víc ovlivňuje moderní myšlení a obohacuje klasické psychoterapeutické a poradenské postupy, stejně jako pedagogickou či manažerskou práci.

PCA je nemalým dílem také zdrojem inspirace pro další oblasti lidské činnosti jako je umění, řešení konfliktů, diplomacie atd. Jeho síla vyplývá z respektu k existenciálním a lidským hodnotám.

Terapie zaměřená na klienta - CCT (Client Centered Therapy)

Terapie zaměřená na klienta je psychoterapeutický směr, v němž terapeut svým postojem ke klientovi utváří takovou formu vztahu, kde může klient nezpochybnitelně zažívat svobodu rozvíjet se směrem, který on sám považuje za smysluplný. A svůj život může zažívat jako naplňující. Skutečným uměním v tomto přístupu je osvojení si této jednoduchosti a opravdovosti takového postoje.