přístup zaměřený na člověka

Dlouhodobé výcviky

Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta dle C. R. Rogerse

předpokládaný začátek dalšího běhu podzim 2024

Místo konání

Brno (Hotel Rakovec)

Kritéria přijetí

Primárně jsou přijímáni odborně způsobilí zdravotničtí pracovníci dle zákona č. 96/2004 Sb. nebo zákona č. 95/2004 Sb. – psychologové ve zdravotnictví, kliničtí
psychologové, lékaři se specializací nebo zařazení ve spec. vzdělávání, adiktologové, všeobecné či dětské sestry. Do výcvikového programu lze přijmout i nezdravotnické pracovníky pomáhajících profesí v souladu s doplňkovými kritérii akreditační komise IPVZ (VŠ vzdělání nebo studenti výše uvedených oborů, sociální pracovníci, teologové, popř. jiní,
starší 22 let). 

Rozsah výcviku

Výcvikový program je rozdělen na základní část (4,5 roku) a supervizní část (půl roku).

Základní část je zaměřena na získání teoretických znalostí, sebezkušenosti a základů techniky terapeutické a poradenské práce.

Supervizní část je zaměřené na bezchybné zvládnutí techniky práce s klientem, podporu rozvoje terapeutických dovedností, samostatnosti ve vedení terapeutického případu a hlubšího pochopení teorie přístupu. Základní sebezkušenostní část se skládá z 8 intenzivních (sedmidenních) soustředění a z 8 víkendových (čtyřdenních) setkání.

Supervizní část se skládá z 5 víkendových setkání.

Obsah výcviku

Teoriie příslušného směru v rozsahu min. 192 hodin. Praktická část, tj. sebezkušenost a nácvik terapeutických dovedností v rozsahu min. 410 hodin.

Výcviková supervize v rozsahu min. 200 hodin.

Formy práce

  1. Empatické laboratoře, kde účastníci vytvoří trojici, v níž se postupně střídají členové v rolích klient, terapeut a pozorovatel;
  2. Nácvik terapeutických odpovědí představuje model, kde klient mluví v kratších sekvencích, vyslechne si a posuzuje přiléhavost reakcí terapeutů sedících naproti němu v 3 až 5-členném panelu;
  3. Interview terapeuta s klientem uprostřed malé skupiny, frekventant v roli terapeuta si vybere 3 pozorovatele, kt. podávají zpětnou vazbu, nebo 3 koterapeuty, se kterými konzultuje v průběhu sezení;
  4. Důležitým a přirozeným prostorem pro nácvik a rozvoj terapeutických dovedností je interakce jednotlivých členů mezi sebou navzájem v zážitkových/encounterových skupinách.

Způsoby práce

  • Zážitková práce ve velké skupině
  • Zážitková práce v malé skupině
  • Zážitková práce v trojicích
  • Zážitková práce v rámci tematických options

Odborné vedení a nácvik

Znalosti účastníků jsou soustavně ověřovány v průběhu práce s nahrávkami, poskytování supervize ve skupině, v diskuzích k přednáškám a předepsané literatuře, dovednosti jsou hodnoceny formou přímé supervize při práci v empatických laboratořích, supervizi nahrávek, tréninkových sezeních před skupinou či jiných technických formách práce ve skupině. Účastník dostává bezprostředně zpětnou vazbu na úroveň svých znalostí a dovedností.

Supervize

Supervize probíhá ve dvou fázích. V základní části účastník pořizuje nahrávky s jedním klientem. V této části spočívá cíl supervize hlavně v dodávání impulzů pro rozvoj terapeutických dovedností a usazování se ve stylu naší práce. V supervizní části výcviku pracuje s jiným klientem. Po celou dobu pořizuje o této práci záznamy, prezentuje nahrávky z minimálně 6 sezení. Jednotlivá sezení jsou předmětem supervize. Cílem je sledovat kvalitu práce frekventanta v delším časovém úseku. 

Ukončení výcviku

Výcvikový program je ukončen diplomem psychoterapeuta zaměřeného na člověka. Diplom psychoterapeuta zaměřeného na člověka získává uchazeč po splnění požadavků obou částí výcvikového programu a po složení zkoušky.

Akreditace

Výcvik je schválen pro oblast zdravotnictví Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Cena

Víkendové setkání - bude upřesněno,- Kč (8x)
Intenzivní soustředění - bude upřesněno,- Kč (8x)

Supervizní setkání – bude upřesněno,- Kč. (5x) *
*Cena je orientační a bude upřesněna podle počtu zájemců o druhou část výcviku

20% SLEVA – je poskytována studentům prezenčního studia do 26 let věku a osobám na mateřské/rodičovské dovolené a držitelům ZTP v případě, že jsou samoplátci.

Přihlásit se